SupportCompanyGambling can be addictive. Play responsibly.Access to persons under 18 years of age is strictly prohibited by law.

Την διαχείριση της σελίδας in2bet.com.cy την έχει, Η εταιρεία I.T.S. Infinity Technology Solutions CY Limited, Αρχ. Μακαρίου III, 80, κτίριο Πάνος Εγγλέζος, 5ος όροφος διαμ./γραφείο 500, 1077, Λευκωσία, Κύπρος, HE399558, είναι κάτοχος άδειας Και Ρυθμίζεται Απο Την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου.
(Αρ. Άδειας B016) - Ισχύει από: 10/2/2021 - 9/2/2023

© 2022 in2bet.com.cy. ALL RIGHTS RESERVED.

RegisterHelpHelp

Ταυτοποίηση Λογαριασμού

Αυτή η πολιτική ενημερώθηκε στις 03 Αυγούστου 2022

Σύμφωνα με τη Κυπριακή Νομοθεσία και τους Κανονισμούς της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να επιβεβαιώσουμε ότι:

 • τα στοιχεία που μας έχετε δώσει κατά τη εγγραφής σας είναι ορθά και σε ισχύ
 • έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας.

  Για το σκοπό αυτό, ο λογαριασμός σας θα πρέπει να ταυτοποιηθεί.

  Ταυτοποιώντας τον λογαριασμό σας θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του λογαριασμού σας και ειδικότερα να πραγματοποιήσετε αναλήψεις.

  Η διαδικασία ταυτοποίησης του λογαριασμού σας θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την εγγραφή σας ή νωρίτερα στη περίπτωση όπου επιθυμείτε να προχωρήσετε σε ανάληψη ή/και όταν οι καταθέσεις σας είναι ίσες ή υπερβαίνουν το ποσό των €2.000.

  Διαδικασία Ταυτοποίησης Λογαριασμού

  Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ταυτοποίησης του λογαριασμού σας είναι να ανεβάσετε τα έγγραφα σας μέσω της ενότητας ‘Ταυτοποίηση’ που βρίσκεται στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

  Εάν αντιμετωπίζετε την οποιαδήποτε δυσκολία, μπορείτε να αποστείλετε τα έγγραφα σας μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@in2bet.com.cy ή μέσω ζωντανής συνομιλίας (Live Chat). Όταν ο έλεγχος ολοκληρωθεί, θα ειδοποιηθείτε μέσω email.

  Η διαδικασία ταυτοποίησης περιλαμβάνει τα πιο κάτω απλά βήματα:

 • Βήμα 1: Ανεβάστε ένα από τα πιο κάτω αποδεκτά έγγραφα ταυτοποίησης:

 • Έγχρωμο αντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητάς σας
 • Έγχρωμο αντίγραφο του διαβατηρίου σας και/ή Δελτίου εγγραφής αλλοδαπού/ Βεβαίωσης Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη και/ή του Πιστοποιητικού Εγγραφής Αλλοδαπού (Δ.Ε.Α.).

 • Βήμα 2: Ανεβάστε ένα από τα πιο κάτω αποδεκτά αποδεικτικά διεύθυνσης κατοικίας*:

 • Λογαριασμό κοινής ωφέλειας εκδομένο από οργανισμό τηλεπικοινωνιών (CYTA/Cablenet/Primetel/Epic) για υπηρεσίες διαδικτύου, συνδρομητικής τηλεόρασης ή/και σταθερής τηλεφωνίας (είναι απαραίτητο να μας στείλετε όλες τις σελίδες του λογαριασμού). Διευκρινίζεται ότι, λογαριασμός κοινής ωφέλειας για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν θα γίνεται αποδεκτός.
 • Λογαριασμό κοινής ωφέλειας εκδομένο από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ),
 • Λογαριασμό κοινής ωφέλειας εκδομένο από Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων,
 • Λογαριασμό κοινής ωφέλειας εκδομένος από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φόρος σκυβάλων, φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας, φορολογικός λογαριασμός).

  * Τα πιο πάνω έγγραφα θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων έξι (6) μηνών και να αντιστοιχούν με το όνομα και τη διεύθυνση που δόθηκαν κατά τη διαδικασία εγγραφής σας.

  Ταχυδρομική Επικύρωσης Διεύθυνση Διαμονής

  Εάν δεν έχετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω έγγραφα, τότε εναλλακτικά μπορούμε να επαληθεύσουμε τη διεύθυνση διαμονής σας στέλνοντας σας ένα κωδικό επαλήθευσης στη διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στην σελίδα μας.

  Μόλις λάβετε τη σχετική επιστολή, θα πρέπει να μας αποστείλετε φωτογραφία της επιστολής αυτής, είτε μέσω ζωντανής συνομιλίας (Live Chat) είτε στη ηλεκτρονική διεύθυνση support@in2bet.com.cy.

 • Βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφα σας πληρούν τα πιο κάτω, έτσι ώστε να γίνουν αποδεκτά:

 • τα έγγραφα είναι έγχρωμα και σε καλή ποιότητα
 • τα έγγραφα είναι πλήρης (είναι ορατές και οι τέσσερις γωνίες)
 • τα έγγραφο είναι σε ισχύ
 • τα στοιχεία που βρίσκονται στα έγγραφα είναι ευανάγνωστα

  Μόλις ο έλεγχος των εγγράφων σας ολοκληρωθεί από το αρμόδιο τμήμα, θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τα έγγραφα σας, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας συμβουλεύσει να στείλετε ξανά τα κατάλληλα έγγραφα.

 • Χρόνος Ελέγχου

  Θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε έτσι ώστε τα έγγραφα σας να ελεγχθούν εντός 48 ωρών από την στιγμή που λήφθηκαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δύναται να υπάρξει καθυστέρηση στην εξέταση των εγγράφων.

  Όταν ο έλεγχος ολοκληρωθεί, θα ειδοποιηθείτε μέσω email.

  Επιπλέον έγγραφα και πληροφορίες

  Διατηρούμε το δικαίωμα, όπου κριθεί απαραίτητο, να απαιτήσουμε πρόσθετη απόδειξη της ταυτότητας σας ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το εάν έχετε ήδη ταυτοποιήσει τον λογαριασμό σας. Η λίστα με τα επιπλέον έγγραφα μπορεί να περιλαμβάνει (αλλά δε περιορίζεται σε):

 • Φωτογραφία (selfie) του πελάτη με το διαβατήριο/ταυτότητα/Δελτίου εγγραφής αλλοδαπού του
 • Δεύτερο έγγραφο ταυτοποίησης ή/και αποδεικτικού διεύθυνσης κατοικίας
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού/κάρτας/ηλεκτρονικού πορτοφολιού

  Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα, όπου κριθεί απαραίτητο, να ελέγξουμε τη πηγή των χρημάτων που χρησιμοποιείται για να στοιχηματίσετε. Είναι δυνατόν να ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηρίωση που να δείχνουν ότι έχετε επαρκείς πόρους για να υποστηρίξετε την δραστηριότητα σας. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το επάγγελμα και το μισθό σας, υποστηριζόμενο από έγγραφα όπως αντίγραφο της κατάστασης μισθοδοσίας σας ή/και αντίγραφο της κατάστασης του τραπεζικού σας λογαριασμού ή/και φορολογική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνεται απαραίτητο.

  Ο λογαριασμός σας ενδέχεται να υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς ή και να ανασταλεί έως ότου μας παρέχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες και τα έγγραφα για την ικανοποίηση των ελέγχων που διενεργούμε.

  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας πελάτης διαθέτει περισσότερους από έναν ενεργούς λογαριασμούς ή ότι τα στοιχεία και έγγραφα που μας παρείχε είναι ψευδή ή μη έγκυρα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που έχουν τροποποιηθεί με διαφορετικό λογισμικό και επεξεργαστές γραφικών), η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν τον λογαριασμό και να τον κλείσει. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναφέρει τυχόν παραβάσεις στις αρμόδιες αρχές και να παρακρατήσει όλα τα κεφάλαια μέχρι να ολοκληρωθεί η απαραίτητη έρευνα.

 • Επικαιροποίηση των στοιχείων σας

  Προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τη ισχύουσα Κυπριακή Νομοθεσία και τους Κανονισμούς της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τα στοιχεία και έγγραφα των πελατών μας.

  Εάν οποιοδήποτε στοιχείο του προσωπικού σας λογαριασμού αλλάξει (π.χ. διεύθυνση διαμονής, αριθμός τηλεφώνου) πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως.

  Για να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που έχετε δώσει κατά την αρχική σας εγγραφή στη σελίδα μας, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

  Διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση όπου το έγγραφο ταυτοποίησης σας έχει λήξει, να ζητήσουμε να μας αποστείλετε το ανανεωμένο έγγραφο. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα, όπου κρίνουμε απαραίτητο, να ζητήσουμε ανά πάσα στιγμή εκ νέου αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας.

  Επαλήθευση του ηλεκτρονικού σου ταχυδρομείου (email)

  Η επαλήθευση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αποτελεί μέρος της διαδικασίας ταυτοποίησης του λογαριασμού σας. Μετά την εγγραφή σας, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται ένας σύνδεσμος (link).

  Για να επαληθεύσετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, ανοίξτε αυτό το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο, ολοκληρώνεται η διαδικασία.

  Εάν δεν έχετε λάβει αυτό το μήνυμα, ελέγξτε τα ανεπιθύμητα (Spam) μηνύματα για να βεβαιωθείτε ότι το email δεν έχει μεταφερθεί σε ένα από αυτά.

  Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης του λογαριασμού σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτησης Πελατών και ένας από τους εκπροσώπους μας θα χαρεί να σας βοηθήσει.
  Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα ΒΟΗΘΕΙΑ στο σύνδεσμο https://support.in2bet.com.cy/hc/el-cy για περισσότερες πληροφορίες.

  SupportCompanyGambling can be addictive. Play responsibly.Access to persons under 18 years of age is strictly prohibited by law.

  Την διαχείριση της σελίδας in2bet.com.cy την έχει, Η εταιρεία I.T.S. Infinity Technology Solutions CY Limited, Αρχ. Μακαρίου III, 80, κτίριο Πάνος Εγγλέζος, 5ος όροφος διαμ./γραφείο 500, 1077, Λευκωσία, Κύπρος, HE399558, είναι κάτοχος άδειας Και Ρυθμίζεται Απο Την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου.
  (Αρ. Άδειας B016) - Ισχύει από: 10/2/2021 - 9/2/2023

  © 2022 in2bet.com.cy. ALL RIGHTS RESERVED.